CENÍK VÝKONŮ

které nehradí zdravotní pojištovny


Potvrzení o zdravotním stavu 100,0

Zdravotní prohlídka děti/sport,řidičák,přihláška na školu/ 250,0

Zdravotní prohlídka dospělí/řidičák, zbrojní pas/ 350,0

Vyplnění pojistky za úraz 150,0

Výpis ze zdravotní dokumentace 150,0

Potravinářský průkaz 100,0

Aplikace očkovací látky nehrazené pojištovnou 150,0


Na prohlídky je nutné se objednat